playbird wordlogo.jpg

 

 

 

 

Formulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

a.  Aan: Lancelot Supply BV Keizersgracht 241, 1016EA Amsterdam support@playbird.nl

b.  Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* herroept/herroepen*

 

c.  Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

d.  [Naam consumenten(en)]

e.  [Adres consument(en)]

f.  [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

g.  [Datum]

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

  

 Het modelformulier herroeping is ook te downloaden als Word bestand: modelformulier (.doc)