Hoewel wij onze uiterste best doen om onze producten zo goed mogelijk te omschrijven en in beeld te brengen, is het altijd mogelijk dat je tussen het moment van bestellen en het moment van bezorgen bent gaan twijfelen.

 

Herroepingstermijn

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jouw aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een zgn. ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.

 

Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om een mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

 

Indien je slechts een deel van jouw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zal voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot we de goederen hebben teruggekregen of wanneer je hebt aangetoond dat de goederen zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

Je dient de goederen zo snel mogelijk, maar in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je aan ons hebt medegedeeld de overeenkomst te herroepen,

aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat deze termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor eigen rekening.

 

Ons retouradres:

Dedicated Logistics Services

T.a.v. retour Playbird

Afrikastraat 23

6014CG Ittervoort

Nederland

 

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

U kunt ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht.

 

Uitzondering op herroepingsrecht

Er is een aantal uitzonderingen op dit herroepingsrecht. O.a. uitgesloten van het herroepingsrecht zijn producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. Onder deze categorie vallen sextoys, condooms, maar ook glijmiddelen en toycleaners.